กิจกรรมของมูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย-กัมพูชา ปี 2559

# ชมรมกล้าแผ่นดิน #
# โรบินสัน ศรีราชา #
# มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา #
# จิตอาสา บ.ซัมซุงอิเล็คทริค จำกัด #

🌟 ปรับปรุงทาสีโรงอาหาร โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ชลบุรี

🌹จัดกิจกรรม D-Day ในโครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน ประจำปี 2559” ณ รร.บ้านห้วยกุ่ม อ.ศรีราชา
🌹ทาสีรอบโรงอาหารภายในและภายนอกเพื่อส่งมอบจริงในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ให้กับทางโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโครงการฯ ได้เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่ 9 ที่ได้จัดโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น