โครงการปันน้ำใจสู่ชายแดน

โครงการปันน้ำใจสู่ชายแดน การหารายได้เพื่อการกุศล
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ มอบให้โรงเรียนภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การหารายได้เพื่อ จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สมุนไพร ยาแผนไทย ให้กับโรงพยาบาล กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ความคิดเห็น