ประกาศเชิญประชุม


 มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา 

✸ขอเรียนเชิญกรรมการและสมาชิกเข้าร่วม ประชุมครั้งที่ 1/2561  วันเสาร์ 20 ม.ค.61 เวลา15.00 น.

⛪ณ.ร้านริมน้ำ ชั้น 2 สนามไดร์ฟกอล์ฟ พล.ม.2 รอ. สนามเป้า

🚩6/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญษไท กรุงเทพมหานคร ร 10400                
ความคิดเห็น