กิจกรรมประกวด "ยุวทูตสงกรานต์ ๒๕๖๐"

🚩พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ประธานชมรม กล้าแผ่นดิน และมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา ได้จัดกิจกรรมประกวด "ยุวทูตสงกรานต์ ๒๕๖๐" เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และร่วมกิจกรรม CSR กับทางชมรมต่อไป

🌱 ชมรม กล้าแผ่นดิน 🌱

🙏ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกภาคส่วน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จค่ะ

 🙏ขอขอบคุณ...คณะกรรมการในการตัดสินการประกวด จากช่อง 3 , ช่อง 11 NBT , ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม ดีๆ ในครั้งนี้ค่ะ

🙏ขอขอบคุณผู้ปกครองและน้องๆ ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมค่ะ


ความคิดเห็น