โครงการ บรรพชาสามเณร กล้าแผ่นดิน

มูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย-กัมพูชา ร่วมทำบุญกับโครงการ บรรพชาสามเณร กล้าแผ่นดิน

 ณ วัดเกาะบ้านโพธิ์น้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...

ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตร ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ..รับบุญด้วยกันนะคะความคิดเห็น