การประชุมครั้งที่ 4-5/2560

การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อ 7 ตุลาคม 2560
ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก


การประชุมครั้งที่ 4/2560  เมื่อ 16 กันยายน 2560
ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ความคิดเห็น