ปันข้าวสาร ปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยให้แก่กัน

เมื่อ 17 กันยายน 2560 คุณนริญญา  เทียนสุข และคณะ นำข้าสารไปบริจาค จำนวน 100 ถุง ในนาม มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา ในกิจกรรม "ปันข้าวสาร ปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยให้แก่กัน"
 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี ตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรังเพื่อบริจาคทานในวันทิ้งกระจาดให้คนยากจน ในวันที่ 19 กันยายน 2560

ความคิดเห็น